Om Printguiden.dk
 
 
 
Printguiden.dk er en professionel medieportal, hvor mediebureauer, annoncører og medier kan indhente medieinformation & annoncemuligheder gratis.
Printguiden.dk er bygget op, så den passer til dit behov for en samlet, opdateret medieinformation, enkle søgeværktøjer, kalenderfunktion mv.. 

Printguiden.dk er et effektivt og tilgængeligt online-værktøj til professionel medieplanlægning. 

En direkte online-adgang til en brugervenlig og sorteret oversigt over alle relevante emner, som du som mediebruger kan arbejde videre med;
fx dækningskort, annoncedeadlines, e-mails til kontaktpersoner og løbende opdateringer ved nyhedsmails mv..
Nu behøver du ikke længere bruge unødvendig tid på at stykke informationerne sammen fra mange forskellige kilder
.

Printguiden.dk giver dig overblikket over en enestående samling af mere end 280 printmediernes udgivelser og temaer hen over året.
Især dagblade og magasiner. Med mere end 8.000 årlige udgivelser er det derfor både fornuftigt og smart at lade Printguiden.dk holde
styr på samlingen
og dine muligheder for målrettet annoncering.
Overblikket er også med til at inspirere dig til nye og anderledes mediekombinationer. Til fordel for dine kunder.

Printguiden.dk giver fordele til alle. Medieudbyder, medieindkøber og annoncør.
Større synlighed om mediernes - ofte oversete - specialtillæg og temaer gør dem tilgængelige og attraktive for medieindkøberne.
Samtidig er planlægningsværktøjet med til at sikre, at medieplanerne målrettes med nye og inspirerende mediekombinationer.
Et unikt værktøj for alle professionelle mediebrugere.

Medieoverblik - Medieinformation - Medieudgivelser - Medieplanlægning - MedieeffektFordelene ved Printguiden.dk
 
     >  Unik online-guide der skaber overblik over printmediernes årlige udgivelser, specialtillæg og temaer 

     >  Hurtigt og nemt, brugervenligt og tilgængeligt link mellem medier og mediabureauer/annoncører 

     >  Mulighed for at profilere mediernes - ofte oversete - specialtillæg og temaer overfor medieindkøberne 

     >  En relevant, målrettet og meget omkostningseffektiv form for markedsføring 
 
 
      
     >  Tidsbesparende og effektivt planlægningsværktøj for alle professionelle mediebrugere
 Printguiden.dk har med med sigte på den professionelle medieindkøbers behov fra start haft en fokuseret dialog med især mediabureauerne,
hvorfra der er udpeget faste kontaktperson fra hvert mediabureau.
Samtidig har Printguiden.dk præsenteret koncept og systemet for alle operative planlæggere og konsulenter på hvert mediabureau kombineret
med at Printguiden.dk's synlighed opretholdes ved månedskonkurrencer, nyhedsmails & -breve samt opfølgningsmøder


Mediabureauerne i Danmark beskæftiger ca. 500 kompetente personer i Danmark, hvoraf de ca. 250 er operative planlæggere og konsulenter indenfor
print - en lille eksklusiv, men meget vigtig målgruppe af professionelle medieindkøbere, som disponerer over 80-85% af al mediespending totalt set.

En målgruppe som Printguiden.dk har særdele gode relationer til, som enhvert professionelt medie bør inkludere som en primær kundegruppe,
og derfor bør overveje Printguiden.dk som aktuel markedsføringsplatform.
 

Medieoverblik - Medieinformation - Medieudgivelser - Medieplanlægning - Medieeffekt