Velkommen til Printguiden.dk Update
 
Hvis du har interesse i at komme med relevante forslag, viden eller indgå en partneraftale om redaktionelle nyhedsfeeds til Printguiden.dk Update 
 
- så kontakt printguiden.dk på info@printguiden.dk              
Brugerun
dersøgelse Af Printguiden.dk

 

I november blev 165 plannere, konsulenter og directors indenfor Print forespurgt om Printguiden.dk og deres brug af Printguiden.dk's forskellige muligheder.
41% af alle adspurgte har svaret på 9 spørgsmål.  Eksempelvist at 62% bruger Printguiden.dk ofte og 37% jævnligt.  

Brugerundersøgelsen er generelt meget positiv - og dette levner blot ambitionen om at gøre det endnu bedre i 2009 med flere nye tiltag og muligheder
for både brugere og medier.


Læs mere om det på Brugerundersøgelse 2007 
Direct Marketing Mail-modul
 
Printguiden.dk tilbyder de repræsenterede medier - eksklusiv adgang til et unikt Direct Marketing Mail-modul, som både media- & reklamebureauerne
og ikke mindst medierne får klare fordele af.

Via aktive brugerprofiler for relevante planlæggere og konsulenter på bureauerne kan medierne målrette sin DM salgsinformation til præcis de
relevante medieindkøbere som har aktuelle kunder/annoncører - og samtidig ikke generere alle de andre medieindkøbere som ikke har aktuelle kunder
ift. mediets konkrete budskab og ærinde.
Undgå spild og irritation hos dine kunder. 
Læs mere om det på http://printguiden.dk/log/cuteuploads/DM-Mailmodul_2006.pdf           

Opret din brugerprofil nu og modtag relevante mails og anden DM-info fra medierne; http://printguiden.dk/medialogin/login.aspx